Available courses

Curs d'Aules amb vídeos per aprendre la configuració bàsica de la Ferramenta de Moodle de la Conselleria d'educació

L'objectiu general del curs és facilitar als docents un nivell bàsic d'utilització de la plataforma Moodle. Concretament, els objectius del curs són:

  • Adquirir els coneixements necessaris per a poder utilitzar l'aula virtual per a impartir formació a distància o com a complement a la formació presencial en els centres educatius de tota la Comunitat Valenciana.
  • Saber organitzar els continguts d'un curs, utilitzant adequadament els recursos i activitats disponibles en Moodle.
  • Saber aplicar els mòduls de comunicació i col·laboratius amb la finalitat de promoure i dinamitzar la participació dels alumnes.
  • Aprendre a utilitzar correctament les ferramentes d'avaluació.

¡Todos necesitamos agua! Veamos las cosas que estamos haciendo bien y no tan bien en la gestión de este valioso recurso.

Edades 11-adulto


Un curso de actividades básicas de enseñanza de inglés que demuestra varias actividades de H5P integradas en Moodle.

Un espacio para miembros del consejo de Padres y Ciudadanos, una parte importante de nuestra comunidad escolar.

Informar y/o reforzar el conocimiento que los adolescentes y jóvenes tienen respecto de las drogas y su consumo.

Un espacio solo para el personal, normalmente no accesible para los estudiantes.

Importantes noticias profesionales, actualizaciones, documentos, así como actualizaciones y eventos sociales.

Curs adreçat a tota la primària on es treballa el cos humà, tots els aparells, les seves parts, funcions i característiques. Ordenat de cicle inicial a cicle superior. Els primers temes treballen les parts del cos i els sentits que potser també són adequats per educació infantil. Hi ha activitats jclic, resums, vídeos...

Autor/a: Sarai Gonzalo-Bilbao
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Comprensión lectora como base en la resolución de problemas matemáticos. Este curso servirá como herramienta para el afianzamiento de la comprensión lectora en los estudiantes y llevará al fortalecimiento de competencias en la resolución de problemas matemáticos permitiendo la transversalidad de las áreas.